Hau’r Hadau

Cafodd Rhaglen Datblygu Economaidd Cymunedol De Ddwyrain Cymru (SEWCED) ei sefydlu i helpu cymoedd de Cymru i ffynnu a thyfu.

Mae hyn yn cael ei wneud trwy roi cymorth i grwpiau cymunedol a gwirfoddol (trydydd sector) gynhyrchu eu hincwm eu hunain trwy ddarparu cynnyrch a gwasanaethau allweddol, cyflogaeth hanfodol a chyfleoedd gwirfoddoli gwerthfawr yng nghalon eu cymunedau; yn aml ymysg y rhai mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector yn ceisio am gymorth ariannol, o elusennau a grwpiau cymunedol i gwmnïau cydfuddiannol a mentrau cydweithredol - pob un yn anelu at ddod yn fenter gymdeithasol gynaliadwy.

watercan
o fentrau
cymdeithasol wedi
derbyn cymorth
99
o fentrau
cymdeithasol wedi
eu creu
16
wedi ei
fuddsoddi
5.3Miliwn
o swyddi wedi
eu creu
90

Y Newyddion – darllenwch bopeth amdano

Elderly and other vulnerable people in Bridgend county borough are being helped to remain living in their own homes by a ‘compassionate’ cleaning and gardening business which also acts as a social service.
Darllenwch Mwy
Caerphilly children are set to grow up with a detailed knowledge of the importance of bees to the environment, thanks to a pioneering initiative to take bee education into every primary school.
Darllenwch Mwy
A Cwmbran social enterprise is at the heart of a project revitalising the lives of thousands of people living in one of the new town’s biggest communities.
Darllenwch Mwy
news