Mindfulness Wales Project

Mae Prosiect Ymwybyddiaeth Ofalgar Cymru yn fenter flaengar a ffurfiwyd gan fenter gymdeithasol yng Nghaerffili, Sefydliad Samye Cymru, i roi cymorth i fusnesau sy’n gweithredu yn y fwrdeistref sirol. Mae prawf clinigol yn bodoli sy’n dangos bod gweithdai ymwybyddiaeth ofalgar yn lleihau lefelau straen ac absenoldeb gweithwyr.

Cafodd Sefydliad Samye ei sefydlu yn 2006 fel cwmni dielw i hyrwyddo lles meddyliol a chorfforol trwy ddarparu gweithdai ymwybyddiaeth ofalgar i’r cyhoedd, busnesau a chymunedau difreintiedig yng Nghymru a Lloegr.

“Mae ein hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar, sy’n seiliedig ar dosturi, yn ymdrin â mynd i’r afael ag achosion sylfaenol straen a phryder trwy weithredu set o dechnegau syml sy’n mynd i’r afael â phatrymau meddwl negyddol,” meddai Prif Weithredwr Sefydliad Samye Cymru Lorraine Harris.

“Profwyd hefyd bod ymwybyddiaeth ofalgar yn gwella patrymau cwsg ac yn rhoi hwb i’r system imiwnedd. Mae iechyd meddwl yn y gweithle yn dal i gael ei ystyried yn bwnc tabŵ, gydag ond chwarter o gyflogwyr yn annog staff i siarad yn agored am broblemau iechyd meddwl. Yn y pen draw rydym yn gobeithio y bydd ein gweithdai’n gostwng lefelau straen gweithwyr, gan arwain at gynhyrchaeth gwell i fusnesau yng Nghaerffili.”

Mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi cael ei gymeradwyo gan Y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol ac mae’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan y GIG, yn ogystal â chyflogwyr blaengar fel Toyota a Google.

Yn elusen gofrestredig, mae Sefydliad Samye yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol yn cynnwys DrugAid a Thîm Ymyriad Teuluol Gweithredu Dros Blant i roi cymorth i bobl â dibyniaeth ac i deuluoedd ifanc. Mae hefyd wedi darparu gweithdai ymwybyddiaeth ofalgar i gleientiaid corfforaethol fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tai Taf a Tai Esgyn.

Dyfarnwyd cyllid SEWCED o £85,578 i brosiect Caerffili ar gyfer offer ac i roi cymorth i dalu cyflogau tri aelod rhan amser o staff i ddarparu cyrsiau a gweithdai i fusnesau sy’n gweithredu ledled y fwrdeistref sirol.

Mae hefyd yn bwriadu datblygu MP3 ymwybyddiaeth ofalgar y gellir ei lawr lwytho ar ffonau clyfar neu gyfrifiaduron fel rhan o strategaeth i gynyddu ffynonellau refeniw masnachol.