Rowan Tree Cancer Care

Mae’r adeilad diweddaraf i gael ei agor gan Gofal Canser Rowan Tree, yng nghanol tref Pontypridd, Bridal Boutique, yn cynnig dros 170 o ffrogiau priodas, ffrogiau prom a dillad ar gyfer achlysuron arbennig sydd wedi cael eu rhoi yn garedig gan bobl. Mae hefyd yn gwneud arian trwy werthu nwyddau trydanol a bric-a-brac sydd hefyd wedi eu rhoi gan bobl.

Fe gyfrannodd grant SEWCED o £77,655 o gyllid refeniw a £25,000 o gyllid cyfalaf tuag at gostau cyflogi aelod o staff, prynu cerbyd newydd, marchnata, treuliau gwirfoddolwyr, sychlanhau ac ailwampio’r siop.

Nod elusennol Gofal Canser Rowan Tree yw darparu cymorth emosiynol ac ymarferol i deuluoedd sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf y mae eu bywydau wedi eu heffeithio gan ganser. Mae elw o’i fentrau cymdeithasol, fel Bridal Boutique, yn helpu i gynnal y gwasanaeth hwn y mae dirfawr ei angen. Ar hyn o bryd mae gan yr elusen dros 9,000 o bobl ar y gofrestr a 125 o wirfoddolwyr.

Mae cleientiaid a’u perthnasau yn gallu defnyddio gwasanaeth cludiant am ddim o’u cartref i’w hysbyty perthnasol ac yn ôl, ac mae Rowan Tree hefyd yn darparu sesiynau therapi cyflenwol yn cynnwys tylino, aromatherapi, adweitheg, reiki a therapi dŵr i helpu cleientiaid ymlacio ac i leddfu straen.

Mae siop elusen arall y fenter, a’r brif ganolfan, yn Aberpennar, ac mae therapi cyflenwol am ddim yn cael ei ddarparu’n wythnosol yn Nhonyrefail, Ffynnon Taf ac Ynysybwl.

Dywedodd y Prif Weithredwr Rhian Dash: “Rydym yn codi arian ar gyfer y prif wasanaethau a ddarparir gan Gofal Canser Rowan Tree fel cludiant am ddim i apwyntiadau ysbyty, cwnsela, therapïau, gosod wigiau, ymweliadau cartref a gweithdai amrywiol.”