Cysylltu â ni

I gysylltu â ni, cwblhewch y ffurflen isod.

SEWCED yn eich ardal chi

Mae gan SEWCED swyddogion awdurdod lleol yn gweithio ym mhob un o’r chwe chyngor bwrdeistref sirol yn y cymoedd - Pen-y-bont Ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.

Project co-ordination team, based in Merthyr

Project Manager
Gareth Voyle
tel: 01685 727495
email: gareth.voyle@merthyr.gov.uk
Finance & Development Officer
Ian Evans
tel: 01685 727485
email: ian.evans@merthyr.gov.uk
Regional Communications Officer
Jackie Huybs
tel: 01685 725268
email: jackie.huybs@merthyr.gov.uk