Pwy sy’n gymwys?

Mae cyllid ar gael i sefydliadau cymunedol sy’n cynhyrchu incwm trwy fasnachu, gyda strwythur cyfreithiol ac amcanion cymdeithasol amlwg.

Dylai prosiectau cymwys gynnwys:

  • Prynu offer, tir ac adeiladau
  • Ailwampio adeiladau
  • Cynllunio busnes, astudiaethau dichonolrwydd a strategaethau marchnata
  • Costau staff
  • Costau rhedeg prosiect
piggy-bank

Opsiwn A

Math o gyllid:
Refeniw
Cyfanswm:
Hyd at £25,000
Cyfradd ymyrraeth:
Uchafswm ymyrraeth o hyd at 100%
Gweithgareddau cymwys:
Datblygu sefydliadol yn cynnwys cynllunio busnes, staff ar gytundeb tymor byr, ffioedd ymgynghori, costau rheded cyffredinol, marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a hyfforddiant.

Opsiwn B

Math o gyllid:
Refeniw
Cyfanswm:
£80,000 dros uchafswm o dair blynedd​
Cyfradd ymyrraeth:
Wedi ei dapro dros dair blynedd. Blwyddyn 1 – hyd at 100%, Blwyddyn 2 – hyd at 75% a Blwyddyn 3 – hyd at 50%.
Gweithgareddau cymwys:
Wedi eu hanelu at ddarparu staff i Sefydliadau Trydydd Sector

Opsiwn C

Math o gyllid grant:
Cyfalaf i sefydliadau trydydd sector
Cyfanswm cyllid grant:
Hyd at £50,000
Cyfradd ymyrraeth:
Hyd at 100%
Gweithgareddau grant cymwys:
Prynu offer TG, astudiaethau dichonoldeb, ailwampio sylfaenol

Opsiwn D

Math o gyllid grant:
Cyfalaf i sefydliadau trydydd sector
Cyfanswm cyllid grant:
Hyd at £100,000
Cyfradd ymyrraeth:
Hyd at 50%
Gweithgareddau grant cymwys:
Prynu eiddo, cwblhau ailwampio adeiladau, adeiladau newydd, gwaith strwythurol mawr, datblygu atyniadau i ymwelwyr, datblygu canolfannau penodol i sector.